Чипровци и Чинчеро

Поразителна прилика не само в първите букви от имената на тези два града.
Първият се намира в България, а втория – в Перу.
Обединява ги тъкането.
Обединява ги матриархата.

 

В Чинчеро имат кооператив, който жените управляват, защото знаят, че и нишките и хората са по-силни заедно отколкото поотделно.
И на двете места мъжете се грижат за отглеждането на овце или алпака (в Перу), занимават се със земеделие и помагат на жените в основния начин на препитание – тъкането на текстил.
Вълната се преде, сетне преждата се багри и преплита с любов във специфични форми, които носят послания.
Местните знаят добре коя билка, кой цвят дава и коя болест лекува.
Връзката с природата и корените, уважението между хората днес и към поколенията назад са силни.
Хората изглеждат работливи, сръчни, уверени в опита  и знанията си.

Интересна е гледната точка на Нилда Кайанупа и хората  на Чинчеро.

 

Реклама